AVÍS LEGAL.
BALDER TECNICA, S.L.
Polígon Industrial La Torderola, I5, N1
17412 MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)
C.I.F.: B-55.112.007.
Registre Mercantil de Girona, tom 2838, foli 119, full GI-52011.
TEL. +34 972858805
FAX +34972165097
MAIL comercial@baldertecnica.com
http://www.baldertecnica.com
1. Descripció del servei
BALDER TECNICA, S.L. (en endavant, "l'Empresa"), a través del domini www.baldertecnica.com (en endavant, "el lloc web"), ofereix informació sobre la seva activitat i serveis, sent aquests continguts de caràcter merament informatiu.
2. Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari"), que accepta, des d'aquest accés i / o ús, totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d'ús i política de privacitat i es compromet a utilitzar els serveis oferts per l'Empresa de conformitat amb la legislació vigent, les presents condicions d'ús i política de privacitat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
3. Protecció de dades
L'Empresa compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
4. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a l'Empresa, no podent ser objecte de modificació, transformació, alteració, reproducció, adaptació, còpia, o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització dels seus titulars. La posada a disposició dels mateixos no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, difusió, distribució o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web .
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
6. Modificacions
L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
7. Enllaços
En el cas que en el lloc web es disposés d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
8. Generalitats
L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
9. Modificació i durada de les presents condicions
L'Empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Santa Coloma de Farners (Girona).
Com construir una nau industrial en senzills passos

La construcció d’una nau industrial és un procés complex que requereix la col·laboració de diferents àmbits professionals per aconseguir un resultat òptim pel client. A l’article d’aquest mes analitzarem els passos a seguir en la planificació i construcció d’una nau industrial.
 
Condicionament del solar
Una vegada escollit el solar i amb la documentació necessària preparada (Projecte de construcció, Pla de seguretat, Llicència de construcció,...) hem de condicionar el terreny. Desbrossar els possibles matolls i imperfeccions, per obtenir una superfície llesta per construir.
 
Cimentació
El procés de cimentació ve condicionat pel tipus d’estructura i nau que vulguem construir. Es realitzaran les sabates i traves, elements que s’encarregaran de sostenir i transferir el pes de l’estructura al sòl.
 
Estructuració
La tercera fase d’edificació és elevar l’esquelet de la nau. Aquestes estructures poden ser d’acer, de formigó o mixtes. Les estructures metàl·liques són les més populars degut a els beneficis que planteja en lleugeresa i resistència del material.
 
Tancaments
El tancament són els músculs i pell de la nau. Es col·locaran les parets mitjançant panells d’acer o formigó, cobrint el perímetre i la coberta. Durant aquest procés s’establiran les obertures que tindrà l’edifici: finestres, orificis, portes, entrades, sortides i adequar els espais a les instal·lacions que requereixin (llum, gas, aigua,...).
 
Instal·lació de serveis
En aquesta fase s’adequarà l’edifici a les necessitats energètiques i de servei. Instal·lant canonades, cablejats, climatitzadors, il·luminació, xarxes telefòniques i totes les comoditats necessàries. Amb els serveis instal·lats ja només ens faltarà una fase per completar la nau industrial.
 
Acabats
En l’última fase de construcció s’instal·laran els acabats i es realitzaran les proves en els sistemes elèctrics. Portes, rajoles, marcs, revestiments, sòcols, armaris i tots els elements per col·lectivitats necessaris, com banys, aixetes, dutxes o altres productes. Amb aquest últim pas finalitzarem la construcció i la nostra nau ja estarà llesta per ser utilitzada.
 
No dubtis en contactar amb Balder Tecnica per iniciar el procés de construcció de la teva nau industrial. Amb professionals amb més de 30 anys d’experiència en enginyeria i gestió, sempre amb el suport del conglomerat internacional Grupo Maestro.